Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii

przez | 22 kwietnia, 2021

Ultrasonografia interwencyjna polega na wprowadzeniu pod kontrolą USG cienkiej igły w celu pobrania materiału do badania lub podania krwi albo leku. W położnictwie ma zastosowania przy: pobieraniu płynu owodniowego (niopunkcja), pobieraniu krwi płodu, usuwaniu treści z guzów i torbieli płodu, przetaczaniu krwi płodu w konflikcie serologicznym. Służy także przy zabiegach wykonywanych na płodzie: zakładaniu cewnika np. w niedrożności dróg moczowych, biopsji trofoblastu do badań prenatalnych.
W ginekologii stosuje się do biopsji guzów, opróżnienia torbieli i zbiorników płynu, pobierania komórki jajowej w celu zapłodnienia pozaustrojowego.

Endosonografia – jest to badanie ultrasonograficzne np. przez pochwowe (trans waginalne) w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, diagnostyce jajników, pobieraniu komórki jajowej oraz badanie przez odbytnicę (transrektualne) przydatne w ocenie raka szyjki macicy.

Bezpieczeństwo USG w położnictwie w świetle dotychczasowych badań, używając współczesnej aparatury: wpływ fal zależy od czasu i dawki ultradźwięków, ale dotychczas nie stwierdzono u człowieka ubocznych skutków badania ultrasonograficznego. Mimo tego stwierdzenia nie można przyjąć, że USG jest całkowicie nieszkodliwym badaniem. Szczególnie dotyczy to bardzo wczesnego etapu rozwoju jaja płodowego. Dlatego też badanie wymaga wskazań lekarskich, a korzyści medyczne lub psychologiczne mogą przewyższyć ewentualne ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *