Psychoterapia

przez | 22 kwietnia, 2021

Jest to zespół metod wspomagających leczenie lub też samodzielne metody leczenia rozmaitych, skomplikowanych problemów natury psychicznej. W odróżnieniu od leczenia czysto medycznego, wspólną cechą tych metod jest kontakt międzyludzki. Po raz pierwszy termin „psychoterapia” został zastosowany ponad 1000 lat temu przez Ali al-Tabari, który docenił rolę wsparcia psychicznego dla osób chorych oraz rolę kontaktów międzyludzkich.


Nowoczesna psychoterapia wywodzi się bezpośrednio z psychoanalizy, ale współcześnie ma wiele powiązań z psychologią poznawczą i postaci. Obecnie psychoterapię należy podzielić na dwie odrębne dziedziny: psychoterapię i pomoc psychospołeczną. Psychoterapia jest leczeniem zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości, natomiast pomoc psychospołeczna to wsparcie udzielane osobom z niezdefiniowaną chorobą. Psychoterapię, w rozumieniu prawa, mogą prowadzić jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, natomiast pomoc psychospołeczną praktycznie wszyscy.
Celem psychoterapii jest zmiana zachowań pacjenta, jego rozwój emocjonalny, samokontrola, umiejętność radzenia sobie ze stresem i lękiem, podniesienie samooceny, umiejętność tworzenia więzi oraz komunikowania się z otoczeniem.

Główne nurty w podejściu psychoterapii:

– psychoanalityczne;
– behawioralno-poznawcze;
– humanistyczno-egzystencjalne;
– systemowe;
– inne – psychoterapia Ericksonowska.
psychiatra Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *